Condicions de compra

Les presents condicions de venda, unides a la sol·licitud específica realitzada mitjançant internet o telèfon pel client, impliquen la formalització del contracte de Compra-Venda entre la farmàcia i el client, que declara ser major d'edat, tenir capacitat suficient per contractar i haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.
1. Efectuar una comanda.


Posem a la seva disposició tres formes de fer una comanda:
Per Internet a la nostra pàgina web www.lafarmacia.cat
Per correu electrònic a: info@lafarmacia.cat
Per telèfon: 972 875 009.
2. Disponibilitat.


Ha de tenir en compte que les comandes s'enviaran dins dels límits d'estocs disponibles. Si un dels articles demanats no estigués en estoc, ens comprometem a enviar-li un correu electrònic en el termini màxim de dos dies per comunicar-li el nou termini en el qual podrem realitzar l'enviament. Si el nou termini no s'adapta a les seves necessitats procedirem a realitzar el reemborsament del total.
3. Preus. 


Tots els preus estan indicats en euros, IVA inclòs.
4. Ports i despeses d'enviament. 


La distribució i lliurament de mercaderia es fa des de la farmàcia a través dels nostres propis mitjans de transport.

El cost de l'enviament és variable depenent de: pes, volum i zona d'Espanya on es lliuri. Aquest import ho sabrà fàcilment quan hagi seleccionat la seva compra, abans de confirmar la comanda, premi zones d'enviament, triï la comunitat o zona on vostè es troba i li sortirà l'import detallat del total de la factura.

Els ports seran sense cost si la seva comanda és de 90 € o més.

En determinats articles on el volum és gran respecte al pes, el cost no correspon als quilos reals, si no, al pes volumètric per l'espai que ocupa. No exigim un import mínim per enviar una comanda. Vostè pot demanar just el que necessita, independentment del valor que tingui per petit que sigui.
5. Recepció de la comanda.

 
És condició indispensable que al moment de la recepció de la mercaderia s'indiqui, en el propi albarà que se signa al transportista, qualsevol incidència que pugui haver-hi en l'estat de la mateixa o en l'embalatge.

També és imprescindible que aquestes anomalies es comuniquin per correu electrònic a info@lafarmacia.cat en un termini màxim de 24 hores.

En cas de no rebre el paquet en el termini indicat, es durà a terme una recerca amb el transportista que podria durar diversos dies. (El termini aproximat és de vint 20 dies hàbils).
6. Devolucions.


Disposa de 7 dies hàbils, des de la recepció de la comanda, per retornar el producte. Haurà de manifestar la voluntat de retornar el producte màxim en les 48 hores següents a la recepció de la comanda. Si Parafarmàcia de la Selva autoritza la devolució li facilitarà la referència de la seva devolució (nombre de devolució).

La farmàcia només acceptarà la devolució del producte si es donen les següents circumstàncies:
A) Que el client retorni el producte en el mateix estat en què va ser lliurat (imprescindible en el seu embalatge original). 
B) Les devolucions es faran arribar a la seu de la Parafarmàcia - carrer Girona, nº 32 Vidreres (Girona)
C) Que s'acompanyi de la factura original.
D) Que una vegada obtingut el nombre de devolució s'enviï el producte dins dels cinc dies laborables següents.

Les devolucions es faran arribar a la seu de la Parafarmàcia prèvia comprovació de l'estat de la mercaderia, que ha d'estar sense usar i acompanyada del seu embalatge i documentació original, es procedirà a la devolució del seu import mitjançant abonament. En cas que l'article no es trobi en les condicions esmentades, serà remès al client. Les despeses d'enviament i recollida dels productes a retornar seran a càrrec del client.
7. Reclamacions. 


A partir de la recepció del producte el client disposarà d'un termini de set dies, a explicar des de la recepció del bé, per enviar a la parafarmàcia qualsevol reclamació en relació al producte subministrat. Després d'aquest termini els productes seran considerats com a conforme i acceptats pel client sense reclamació possible. La reclamació haurà d'enviar-se a la parafarmàcia en la qual hauran de constar les següents dades:

A) Nom Client. 
B) Nombre de la factura.
C) Data de recepció de la comanda. 
D) Exposició dels motius de la reclamació.

El client disposarà d'un termini de 10 dies a partir de l'acceptació del producte per enviar a la farmàcia qualsevol reclamació concernent a les factures.
8. Garantia. 

Tot material venut a la nostra pàgina web es beneficia d'una garantia contra defecte de fabricació sempre que s'acompanyi al producte la factura corresponent. S'exclouen de les garanties:
A) La deterioració que resulti d'adaptacions o ajustos d'accessoris o consumibles no apropiats.
B) Eventuals danys que es derivin d'una causa externa a l'aparell com a accident, cop, ús o instal·lació incorrectes.
C) Els danys que provinguin de reparacions fetes per tècnics no especialitzats.
9. Protecció de dades personals.


En relació amb les dades de caràcter personal facilitats pel client en els formularis facilitats en registrar-se com a usuari, la farmàcia compleix estrictament la normativa vigent establerta en la llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altres legislació que la desenvolupa.

El responsable del tractament de les dades del fitxer és www.lafarmacia.cat Sempre que ho desitgi, podrà donar-se de baixa del nostre butlletí informatiu, per deixar de rebre informació haurà d'enviar e-mail amb qualsevol modificació i/o cancel·lació a qualsevol moment sol·licitant-ho a info@lafarmacia.cat des del compte de correu de contacte que consti en la nostra base de dades.10. Altres.

El comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquiriente, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Les següents activitats també estan prohibides explícitament: 

- Vendre medicaments Animi's, uns minuts invertits a la web www.lafarmacia.cat li sortirà rendible!