Avís legalAVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA - INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSICE), Farmàcia Júlia Vilardell Fajula manifesta que el domini www.lafarmacia.cat propietat de Farmàcia Júlia Vilardell Fajula amb CIF 40317138R i amb domicili en carrer Girona, 37 Vidreres (Girona).

Farmàcia Júlia Vilardell Fajula no pot assumir responsabilitat alguna derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, Farmàcia Júlia Vilardell Fajulano assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet Farmàcia Júlia Vilardell Fajula estan elaborades per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la nomenada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet Farmàcia Júlia Vilardell Fajula poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programes i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Farmàcia Júlia Vilardell Fajula o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, magatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Farmàcia Júlia Vilardell Fajula.

D'igual manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, ho fem sabent que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporats en un fitxer responsabilitat de Farmàcia Júlia Vilardell Fajula CIF: 40317138R, La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmesos a terceres persones.

En el cas que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat d'explicar d'un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb major interès, pugui utilitzar Cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació:

Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 
Disseny i continguts que l'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 
Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 
Altres circumstàncies anàlogues.
L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, Farmàcia Júlia Vilardell Fajula no es responsabilitza que la desactivació de les pròpies, impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Farmàcia Júlia Vilardell Fajula ofereix a través website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en l'EL 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Farmàcia Júlia Vilardell Fajula per poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar-li de les millores del lloc web. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a carrer Girona, 37 Vidreres (Girona) o bé, enviar un correu electrònic en info@lafarmacia.catPROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Farmàcia Júlia Vilardell Fajula Els drerechos de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i / o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Farmàcia Júlia Vilardell Fajula per les seves societats filials i / o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les pròpies per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per est podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenança Jurídica espanyola i / o comunitària.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenient i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Farmàcia Júlia Vilardell Fajula l'ús que l'USUARI pugui dur a terme sobre això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Farmàcia Júlia Vilardell Fajula.

Farmàcia Júlia Vilardell Fajula no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari propietari del recolzo en el que el programari està gravat. Farmàcia Júlia Vilardell Fajula posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l'usuari transfereix programari d'aquest website a la seva terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecto original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciamiento Civil vigent pogués correspondre-li.